Zgjidh Kategori:    Zgjidh Institucion:    Zgjidh llojin:
KATEGORITE

Sondazh

Si ju duket fco.al


  Shume Mire

  Mire

  Duhen Ndryshime

  Keq

  Shume keq

  Nuk e di


  

  

Titulli: Për të Drejtën Ndërkombëtare Private
Lloji:
Institucioni:
Kategoria: Drejtesi
Nenkategoria: Konventa Nderkombetare
Info-Shtese: 0

Objekt i këtij projektligji është përcaktimi i juridiksionit dhe rregullave procedurale të gjykatave shqiptare në zbatimine  në marrëdhënieve juridike civile të cilat kanë elemente të huaja.

    

     Share    

Shkarko PDF  

Propozuar nga:

lexuar 1294 here          0 komente          3 votuar here

Identifikohu per te shkruajtur dhe lexuar komente !Lexo Komentet