Zgjidh Kategori:    Zgjidh Institucion:    Zgjidh llojin:
KATEGORITE

Sondazh

Si ju duket fco.al


  Shume Mire

  Mire

  Duhen Ndryshime

  Keq

  Shume keq

  Nuk e di


  

  

Titulli: Për një Shtesë në Ligjin nr.10 171, Datë 22.10.2009, për Profesionet e Rregulluara në Republikën e Shqipërisë.
Lloji:
Institucioni: Ministria e Arsimit&Shkences
Kategoria: Arsimi
Nenkategoria: Pa nenkategori
Info-Shtese: 0

Objekti i këtij projektligji është propozimi për një shtesë në ligjin nr.10 171, Datë 22.10.2009, “Për Profesionet e Rregulluara në Republikën e Shqipërisë”. Ky projektligj synon të përcaktojë kriteret për ushtrimin e disa profesioneve të rëndësishme të cilat lidhen me mbrojtjen e interesit dhe sigurisë publike si dhe shëndetit. Me këtë ndryshim propozohet përfshirja e profesionit të mësuesit në grupin e profesioneve të rregulluara.

 

    

     Share    

Shkarko PDF  

Propozuar nga: Ministria e Arsimit&Shkences

lexuar 806 here          0 komente          1 votuar here

Identifikohu per te shkruajtur dhe lexuar komente !Lexo Komentet